Unigene is a professional branding agency

based in tehran on brand genetics and brand dna exploration

(scroll)

we are brand genomics, profesional in dna-based branding we are brand genomics, profesional in dna-based branding

Unigene
Story

DNA

یونی ژن به عنوان آژانس تخصصی برندسازی مبتنی بر DNA،‌ معتقد است که ژنتیک، کلید فرایند خلق و توسعه برند است. برندها براساس DNA و ژِن هايى كه Unique Genome نام دارند خلق مى شوند.

Unigue Genome

ماده ای وراثتی که موجودات زنده و البته برندها را نیز از هم متمایز می‌کند. همان سلول بنیادی که در بخش های مختلف بدن انسان وجود دارد و در هر بخش فرم و کارکرد مختص به خودش را می‌گیرد.

Essence

دست، پا، قلب، مغز، انگشت، زبان، چشم و گوش یک بدن اگرچه هرکدام فرم ظاهری و کارکردی متفاوت دارند، اما همگی حاوی و حامل آن سلول بنیادی هستند. دقیقا شبیه به جوهره وجودی برند در بخش ‌های مختلفی از کسب و کار.

Unique Message

یک پیام منحصربه‌فرد و یک فلسفه واحد اما در کرکرد های متفاوت. محصول، خدمت، ارتباطات و تبلیغات، بسته بندی و قیمت گذاری و…

Mentality Flow
& Services

.It all begins with the Brand DNA Exploration

فرایند فکری یونی‌ژن، متکی بر مدل تفکر سیستمی بر اساس سه مرحله ورودی، پردازش و در آخر خروجی طراحی شده است.

 

این سه مرحله در پروژه‌های خلق، توسعه و یا بازآفرینی هویت برند به ما این امکان را می‌دهد تا به‌جای تمرکز بر روی یک فرد در سازمان، تمرکز بر روی کل مجموعه گذاشته شود تا به ابراز فرهنگ غالب برند از درون به بیرون کمک کند.

(01)
Exploration

در فرایند برند سازی به روش یونی‌ژن، با اکتشاف و تحقیق آغاز می‌کنیم تا بتوانیم با سه نگرش: مخاطبان هدف، بازار رقابتی و نگرش درون سازمانی،

منحصربه‌فرد برند را کشف کنیم. آن مزیت رقابتی پایدار و جوهره بنیادی که تمام جایگزین‌های برند در ذهن مخاطب را، از نظر هویت حذف می‌کند.

(02)
creation

سپس در مرحله خلق، به تدوین استراتژی برند و طراحی هویت مبتنی بر DNA برند می‌پردازیم تا شکاف همیشگی میان استراتژی و هویت برند را پوشش دهیم و پیام برند را به‌سوی مخاطب خود صحیح و مبتنی بر DNA آن منتقل کنیم.

(03)
Development

و در مرحله آخر، یعنی توسعه باتوجه به نقاط تماس استراتژیک برند در صنعت مربوطه، شروع به توسعه هویت برند در نقاط تماس دسته‌بندی‌شده می‌کنیم.

Featured In Press

genetics is the key to brand creation process genetics is the key to brand creation process

genetics is the key to brand creation process genetics is the key to brand creation process

inspiring people
and sharing knowledge

(events & workshops)

یونی‌ژن به عنوان عضوی
از جامعه برندسازی، کمک به توسعه
و گسترش دانش تخصصی برندسازی را وظیفه خود‌ می‌داند.

در راستای مأموریت تعیین‌شده، ارائه خدماتی نظیر؛ برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی در حیطه مدیریت برند برای اعضای تیم اجرایی مشتریان، حضور در جوامع تخصصی و آکادمیک و صحبت از آخرین مدل‌های روز دنیای برندسازی را وظیفه خود می‌دانیم.

A combination of Branding & Genetics.

در یونی‌ژن، ما به‌طور یکپارچه ترکیب مناسبی از مهارت‌های استراتژیک و خلاقه را برای بازسازی سیستم‌های رمزگذاری DNA برند شما، گردهم می‌آوریم، مزیت رقابتی شما ژنوم منحصربه‌فرد شماست که باید کشف شود.

و این حرفه ما است...