برندسازی، فراتر از مرزهای ملی به چه شکل خواهد بود؟

در دوره رشد و بعد بلوغ برندها، صاحبان کسب‌وکار و مدیران ارشد سازمان‌ها با استراتژی‌های توسعه بازار و ارتقا فروش به دنبال توسعه برند خود فراتر از مرزهای ملی می‌روند. دوره‌ای که شاید دیگر بنا به هر دلیلی، محدودیت‌های ملی و حضور صرفاً در یک کشور، برای برند کافی نخواهد بود.

Brand Corporate Social Responsibility

یکی از اثرگذارترین شیوه‌های ارتباطی برند محور با مخاطب، فعالیت‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی برند در جامعه محسوب می‌شود. موضوعی که در بازار کنونی، به سبب عدم وجود دانش تخصصی این حیطه، شکلی غیرمنطقی و سلیقه‌ای به خود گرفته است.

The Brand gap solution

از دغدغه‌های جدیدی که متخصصین فعال درزمینه تخصصی برندسازی و البته صاحبین کسب‌وکار در پروژه‌ها با آن روبه‌رو هستند، خلأ میان استراتژی و هویت برند است.